augustus 25, 2012
augustus 22, 2012
augustus 18, 2012
augustus 17, 2012
augustus 16, 2012

Notre Dame- Het altaar

augustus 16, 2012

0

Het hoofdaltaar in de Notre Dame is van brons en draagt de silhouetten van de vier evangelisten (Marcus, Mattheüs, Lucas en Johannes) en van de profeten Jesaja, Ezechiël, Daniël en Jeremia. Boven de katheder herinneren de drie figuren van Sint Denijs en van zijn gezellen aan de eerste aartsbisschop die het Evangelie heeft verkondigd op […]