Natuur-Zeevogels-Meeuwen

Posted on juli 10, 2009

10Meeuwen zijn vernuftige, nieuwsgierige en intelligente vogels, ze gebruiken complexe communicatiemethodes en hebben ver ontwikkelde sociale structuren. Zo is in veel meeuwenkolonies defensief pestgedrag waar te nemen, waarmee potentiële vijanden op afstand worden gehouden. Veel soorten hebben zich op succesvolle wijze aangepast aan het menselijke milieu en zijn dan ook te vinden in bewoonde gebieden.

 Het zijn over het algemeen vrij grote vogels, meestal grijs of wit, vaak met zwarte tekeningen op kop en snavel. Ze hebben een typische schelle, krijsende roep. De snavel is stevig en vrij lang, de poten zijn voorzien van zwemvliezen. Soorten meeuwen variëren in formaat van de dwergmeeuw (120 g en 29 cm) tot de grote mantelmeeuw (1,75 kg en 76 cm).

De meeste meeuwen zijn carnivoor en ze eten zowel aas als levende prooien. De prooidieren bestaan meestal uit krabben en visjes. Meeuwen zijn  vogels van de kust en het binnenland die zelden ver op zee of in bossen te vinden zullen zijn. De grotere soorten krijgen na vier jaar hun volwassen verenkleed, bij de kleinere soorten is dit over het algemeen na twee jaar al het geval. De grootste soorten kunnen een hoge leeftijd bereiken. Er is een geval bekend van een zilvermeeuw die 49 jaar werd.

Meeuwen broeden in grote, drukke en lawaaierige kolonies. Ze leggen twee of drie gespikkelde eieren in een nest gemaakt van plantaardig materiaal. De jongen zijn zgn. nestvlieders: ze worden geboren, bedekt met donker gevlekt dons, en kunnen direct lopen.

In het dagelijks taalgebruik worden  de verschillende meeuwensoorten ook wel aangeduid als ‘zeemeeuw’.  In België en Nederland worden de kokmeeuw, zilvermeeuw of stormmeeuw het regelmatigst van deze naam voorzien, aangezien die het meest voorkomen.

Posted in: Van alles wat