Het klimaat, urgent of niet urgent?

Posted on oktober 19, 2009

3Leuk dat er tegenwoordig Nederlandse wijn te koop is, maar uit onderzoek blijkt dat Nederlanders zeer bezorgd zijn over de invloed van klimaatverandering op ons leven. En terecht. Zowel bij burgers als bij het bedrijfsleven is er een draagvlak voor klimaatambities. We hoeven elkaar echt niet meer te vertellen hoe belangrijk Kopenhagen wordt. Volksvertegenwoordigers en regeringen zullen het achterste van hun tong moeten laten zien en harde doelstellingen formuleren. Op (Inter)nationaal niveau. Niemand wil straks een aarde(aan zijn kinderen) achterlaten, waarin alle belangrijke ecosystemen onomkeerbaar beschadigd zijn. Toch lijkt ons kabinet het klimaatprobleem te negeren. In ieder geval speelt het geen voortrekkersrol. Wel zei Balkenende tijdens het debat in de Tweede Kamer over de Nederlandse inbreng op de klimaattop, dat er nog heel wat "harde noten" gekraakt moeten worden. Noorwegen is ons al ver voor met reductiesdoelstellingen die ver uitgaan boven het Europees gemiddelde. Wat er op ons af gaat komen is niet mis. Bij 2 graden opwarming van de aarde zal bijvoorbeeld de helft van de koraalriffen verdwijnen. In de Noordelijke Ijszee zal het ijs ’s zomers met 60 procent geslonken zijn.|De gewasopbrengst zal in droge(tropische)streken 10 procent lager liggen. Gevolg: tussen de 18 en 60 miljoen mensen méér zullen een jaarlijkse hongersnood meemaken. Ons (laaggelegen) land heeft vooral een groot belang bij een goed klimaatverdrag. i.v.m overstromingsgevaar. De vraag is waarom het kabinet de urgentie van het klimaat niet inziet. Tot nu toe zijn er in ieder geval nog geen ambitieuze doelen…..
 
 
Advertenties
Posted in: Van alles wat