Onderwijs-Leraren moeten hun lesuren gaan bijhouden

Posted on november 21, 2009

11Leraren moeten hun lesuren gaan bijhouden. Dat adviseerde de Onderwijsraad het kabinet vorige week om het onderwijs efficienter te maken.  Het zgn."Tijdschrijven", dat al eerder bij ons op school werd geintroduceerd om in kaart te brengen hoeveel tijd je als docent nu werkelijk aan het werk bent. De meeste leraren die ik ken, maken stelselmatig meer klokuren dan waarvoor zij worden beloond. Tijdschrijven, een werkelijke meting van de gewerkte tijd per leraar, zou de staat dus wel eens een heleboel geld extra kunnen gaan kosten.

"Tijdschrijven" is eigenlijk overbodig, omdat juist een leraar een groot deel van zijn of haar uren volkomen zichtbaar voor de klas doorbrengt. Wat ervoor moet worden gedaan om die uren ook daadwerkelijk in het klaslokaal te kunnen doorbrengen, is daarmee ook binnen redelijke marges gegarandeerd. Anders zullen de leerlingen hun leraar of lerares gezamenlijk naar buiten dragen of staan er bij de rapportvergadering erg lelijke cijfers op de vergaderlijsten. Daar worden leraren ook nu al op aangesproken, door collega’s, schoolleiding, ouders en leerlingen.

Uren schrijven voor uren waarvan iedereen kan zien dat ze gemaakt worden, is een totaal overbodige activiteit, die alleen maar nog meer tijd en ook nog eens geld kost.

Daarvoor hoef je geen econoom te zijn.

Advertenties
Posted in: Van alles wat