Natuur-De spreeuw

Posted on januari 15, 2010

3Met het bijvoeren in deze toch wel "heftige"winterperiode zaten er naast merels, mussen, lijsters en kraaien ook veel spreeuwen rondom het huis.

Het zijn eigenlijk heel bijzonder getekende vogels, vooral in  het(winter)zonnetje krijgen de zwarte veren een groenige weerschijn, vooral op de kop en er zijn verschillende paarstinten te zien. In de winter is een spreeuw ook veel meer gespikkeld dan in de zomer. De stippels van een vrouwtje zijn groter en staan dichter op elkaar.

Het zijn geen grote vogels(19-22 cm).

Als ze de smaak te pakken hebben, kunnen ze heel lang achter elkaar zingen, maar het geluid dat ze hierbij maken klinkt vaak meer als een soort gekwetter dan gefluit.

In Nederland loopt de populatie spreeuwen sinds de jaren 1990 snel terug. SOVON vogelonderzoek telde vóór 1990 nog 1,3 miljoen exemplaren. In 2008 was dat aantal gedaald tot 600.000. De terugloop wordt geweten aan het verdwijnen van weilanden en de verdroging van het grasland door het bodembeheer.

Leuk om ze hier dan toch enthousiast te zien ontbijten, lunchen of dineren in de tuin.

Advertenties
Posted in: Van alles wat