Natuur-Fotografie-Fochteloerveen

Posted on februari 3, 2012

0Fochteloërveen
(gebied nabij Appelscha)

Foto: Uitkijktoren

Algemeen
Het Fochteloërveen is een hoogveengebied dat op de grens ligt van Drenthe en Friesland.

Het is 2500 hectare groot en daarmee één van de laatste grote hoogveengebieden van ons land.

Vereniging Natuurmonumenten is eigenaar van het gebied. Zij beheren het samen met Staatsbosbeheer.

Vogels
In het Fochteloërveen zijn veel vogels te vinden. Vooral de vogels van heide en bos zijn hier veel aanwezig.

De laatste jaren worden ook de Slangenarend, Roodpootvalk en de Klapekster regelmatig waargenomen.

De Kraanvogel behoort sinds enkele jaren zelfs tot de broedvogels van dit gebied. De volgende overwinterende vogels komen voor in het Fochteloërveen:

Wilde Zwaan, Blauwe Kiekendief, Ruigpootbuizerd, Toendrarietgans, Taigarietgans, Klapekster, Kleine Zwaan, Kolgans.

Jaarvogels:
Zwarte Specht, Groene Specht.

Andere Dieren
In het Fochteloërveen komen ook reptielen, amfibieën, insecten, zoogdieren e.d. voor. Een aantal worden hieronder genoemd:
AdderLevendbarende Hagedis – Gladde Slang – ZandhagedisGroene KikkerBruine KikkerHeikikker – Rosse Woelmuis

BosmuisReeën – Steenmarter

Planten
Ook komen er in het Fochteloërveen vele soorten planten voor. Een aantal daarvan zijn bedreigd.

Hieronder een aantal planten die in het Dwingelderveld voorkomen.
Bruin veenmos – Wollegras – Lavendelheide –
VeenpluisZonnedauwBeenbreek> – Moeraswolfsklauw

Foto: ©_____LA-PAGE-D’AGNÈS_____

Advertenties