Kunst-Magritte-The Human Condition

Posted on april 24, 2012

0Een stukje kunstgeschiedenis….

Je krijgt de neiging om het schilderij weg te halen om te kunnen zien wat er achter het schilderrij staat terwijl op het schilderij het zelfde staat als wat buiten te zien is. Zeer complex en tegelijkertijd kinderlijk eenvoudig want zo blijkt maar weer eens dat de mens niets kan of wil aannemen maar iets altijd met eigen ogen gezien wil hebben.  
Mazza

” Ik plaatste voor een raam, gezien vanuit de kamer, een schilderij dat precies dat gedeelte van het landschap weergaf dat werd verborgen achter het schilderij. Zo gaf de boom op het schilderij de boom weer die achter het doek stond, buiten in het landschap. De toeschouwer ziet zo de boom 3x. Eén keer in zijn hoofd, één keer op het doek en één keer buiten in het echte landschap….”Magritte, “lifeline”, in V I E W, VII, 2, 1946)
 
Eind jaren 20 van de vorige eeuw(lees:1920) begon Magritte een aantal schilderijen te maken die als thema hadden “het schilderij in het schilderij”. Een schijnbaar evenvoudig schilderij van een landschap geplaatst voor het landschap dat werd geschilderd is een complex commentaar geworden op de relatie tussen kunstwerk en werkelijkheid. Een kunstwerk wordt zo het raam waardoor we naar de werkelijkheid kijken. Maar tegelijkertijd staat datzelfde kunstwerk in de weg en belemmert het ons in het uitzicht op diezelfde werkelijkheid. Nu ik het zo onder woorden probeer te brengen realiseer ik me hoe fascinerend dit eigenlijk is.
 
Advertenties
Posted in: Kunst