Boeken- “Het Naardermeer”

Posted on mei 7, 2012

4Gered van de Amsterdamsche modderspuiters


Honderd jaar geleden deed Amsterdam het voorstel om het Naardermeer te gaan bestemmen als vuilstortplaats. Jac. P. Thijsse kwam in actie.


‘Ik acht uw idealisme zeer hoog en heb daarvoor groote achting, – doch, wezenlijk, waarde vriend, – de werkelijkheid is anders! Uit ervaring weet ik maar al te goed, dat het enorm veel moeite kost, buitengewone inspanning vordert, om te trachten slechts weinige duizenden guldens bij elkaar te krijgen – voor doeleinden wier nut in veel wijder kring zou werken dan bij den aankoop van het Naardermeer ooit het geval zou zijn.’ Aldus Artis-directeur C. Kerbert in een brief aan zijn oud-leerling Jac. P. Thijsse op 30 november 1904. Vijf dagen daarvoor was bekend geworden dat het college van B&W van Amsterdam het oog had laten vallen op het Naardermeer om het te gebruiken als vuilstortplaats.

Tekening van Lepelaars uit het Verkade album “Het Naardermeer” (1912)
Het plan was niet eens zo vreemd als het nu lijkt. Er was dringend behoefte aan een oplossing voor het huisvuil dat in die tijd nog direct aan de rand van de stad werd gestort en vooral ‘s zomers een ondraaglijke stank verspreidde. Bovendien, wie kende het Naardermeer? Het werd beschouwd als een complex van waardeloze, onvruchtbare plassen. Hooguit interessant voor de eigenaar en zijn jachtvrienden om er af en toe te gaan jagen. Slechts een handjevol mensen was op de hoogte van de bijzondere natuurhistorische waarde van het gebied. Tot hen behoorde Thijsse. Begin jaren negentig had hij als jong onderwijzer een vergunning aangevraagd bij eigenaar Rutgers van Rozenburg om het Naardermeer te bezoeken voor het maken van een schoolkaart van de omgeving van Amsterdam. Hij was direct verrukt van de wildernis die hij aantrof en van de flora en fauna die zich daar zo rijkelijk konden ontwikkelen. Vanaf die tijd kwam Thijsse geregeld in het Naardermeer, vooral om de bijzondere vogelpopulatie te bestuderen. Binnen de Nederlandsche Ornithologische Vereeniging had hij al eens een balletje opgeworpen over de aankoop van het gebied, maar dat was door zijn mede-bestuursleden smalend afgewezen als ‘een hersenschimmig plan’. Toen B&W op 25 november 1904 hun snode plannen bekend maakten, kwam Thijsse onmiddellijk in het geweer.

Voor wie belangstelling heeft voor dit boek van Jac.P.Thijsse kan in dit online boekwinkeltje kijken:

http://rommelmarktharen.boekwinkeltjes.nl/

Wie interesse heeft in kringloopwinkels of Rommelmarkten kan hier kijken:

http://rommelmarktharen.wordpress.com/