Kindertekening en Kunst

Posted on mei 10, 2012

3(Naïeve schilder)kunst is op het eerste gezicht verwant met tekeningen van kinderen. Het werk van een naíef schilder en een kindertekening geven de indruk van ongeoefendheid. Figuren en objecten worden los van elkaar weergegeven en/of met hun volledige omtreklijnen.

Tomkrey, 1947

Ook het in lagen boven elkaar plaatsen van beeldelementen die zich in werkelijkheid achter elkaar bevinden, is een kenmerk, dit wordt het “gelaagde perspectief” genoemd.

Jan Tinholt, 1950

Een ander kenmerk is het zgn. “planperspectief”, de verdeling van de ruimte in voorplan, midden-en achterplan.

Willem van Dok, Voorhaven, Enkhuizen

Het vogelvluchtperspectief: De horizon hoog in de voorstelling:

Von Pernambuco

 en het poligoonperspectief: de ene zijde vanhet huis wijkt en de andere niet.

Peter Hagoort

Onderdelen worden altijd in hun geheel zichtbaar weergegeven, zij oversnijden elkaar niet. Anna Maria Zomer

Tenslotte is er een automatische herhaling van beeldelelementen. Wanneer een manier wordt gewonden om bijvoorbeeld een bloem weer te geven, dan wordt dit motief, zonder variatie, in groepen of in reeksen herhaald.Rousseau-Maaltijd van een leeuw-1907

Kenmerkend voor kindertekeningen is het tekortsschieten in de weergave van de werkelijkheid. Als je de tekeningen van een kind uit opeenvolgende jaren naast elkaart legt, dan vallen deze op als een aaneensluitende reeks, waarin de natuurgetrouwe voorstellingswijze steeds dichter wordt benaderd. Totdat de leeftijd bereikt waarop het kind blijft steken, omdat het op een gegeven moment ophoudt uit zichzelf te tekenen.

Wat in het werk van een na’ieve kunstenaar als ongeoefend, eenvoudig of misschien wel als onbeholpen aandoet, is niet het gevolg van ongeoefendheid die in latere periodes wordt omgezet in vaardigheid, zoals die op de Kunstacademie wordt geleerd. Integendeel, de vormen van de na’ieve schilder vertonen van schilderij tot schilderij, afwijkingen van de zichtbare wereld die constant blijven.

Vita, Via Spes 60 x 60 cm

®2012-La-Page-d’Agnès

Advertenties
Posted in: Art, Kunst