(Volks)kunst-Ex Voto

Posted on mei 31, 2012

1Een ex voto ( uit hetLatijn: krachtens een gelofte), is een (kunst)voorwerp dat wordt geplaatst bij een altaar of een heiligenbeeld in een bedevaartsoord, een kerk of een ander gewijd oord, als dank aan God of een heilige voor een verkregen gunst. Ze worden ook wel Votiefgaven genoemd of anathemata als ze uit de Klassieke Oudheid afkomstig zijn.

Andere namen zijn: Beloftegeschenk, beloftegift, wijgeschenk en votiefgeschenk.

Het voorwerp in kwestie is niet noodzakelijk kostbaar en vaak heeft het een uitdrukkelijk verband met de aard van de verkregen gunst:

een kreupele offert bijvoorbeeld zijn nutteloos geworden krukken
een morfologisch ex voto heeft de vorm van het lichaamsdeel waarvoor genezing wordt gevraagd of werd verkregen (bijvoorbeeld een vrouw die na een lange periode van onvruchtbaarheid zwanger werd, offert een wassen of gipsen afbeelding van een baby)
een scheepsmodel kan een ex voto zijn van een schippersgilde
Ook geëmailleerde tegeltjes (epigrafische ex voto’s) komen veel voor, soms hele wanden vol, gewoonlijk voorzien van een dankbetuiging, waarbij eventueel ook de verkregen gunst wordt genoemd. Op het ex voto staat dan soms de afkorting P.G.R. die voor pro gratia recepta staat.

Het kunnen ook pg geschilderde voorstellingen zijn. Deze worden meestal tot de zgn. Volkskunst gerekend.

Onder Ex Voto’s zijn ook schilderijen met naieve voorstellingen.

Het gebruik van ex voto’s is in veel godsdiensten bekend en wordt meer algemeen met de term votiefgave aangeduid.

Advertenties
Posted in: Van alles wat