Kunst-Surrealisme-Magritte-Les Amants(1928)

Posted on juni 1, 2012

0René Magritte(Belgie-1898–1967)

was een Belgische surrealistische schilder.

Magritte werkte in eerste instantie als ontwerper bij een behangfabriek en maakte laterook veel affiches.

Afbeelding rechtsboven:Magritte op een Belgisch bankbiljet, rechts een bekend thema: een blad uitgevoerd als hele boom

Magritte schiep een wereld van fantasierijke beelden, die tegelijkertijd ook raadsels met zich mee dragen. Zo beklemtoont hij de raadselachtigheid van de wereld der objecten. Ook de conventionele orde en de plaatsing van de dingen wordt op die wijze geïroniseerd.Niet altijd even makkelijk te begrijpen….

Het schilderij “De geliefden” van 1928 kan een visuele vertaling van “Liefde is blind” zijn, ook kunnen de gesluierde hoofden staan voor het feit dat wij de ander, onze geliefde(n) nooit echt leren kennen….De sluier komt vaker voor in het werk van Magritte. Het symboliseert (een) mysterie, met iets zichtbaars wordt iets anders zichtbaars verborgen. Vaak wordt verwezen naar een traumatische jeugdervaring.Nnadat zijn moeder zelfmoord had gepleegd, werd ze in de Maas teruggevonden met haar gezicht bedekt door haar kleed.

In deze versie van ‘Les amants’ worden de twee personen verbonden door een gepassioneerde kus, maar de gezichten zijn bedekt met een witte doek die hun gelaatsuitdrukkingen verbergen. De gesluierde personen verwijzen hier naar een ander thema waar Magritte zijn hoofd over breekt. Namelijk de scheiding van het zichtbare en het onzichtbare. ‘Een voorwerp kan impliceren dat er andere voorwerpen achter hem zijn’ schrijft hij in 1929 in ‘De woorden en de afbeeldingen’.

Advertenties
Posted in: Art, Kunst