Notre Dame- Het altaar

Posted on augustus 16, 2012

0Het hoofdaltaar in de Notre Dame is van brons en draagt de silhouetten van de vier evangelisten (Marcus, Mattheüs, Lucas en Johannes) en van de profeten Jesaja, Ezechiël, Daniël en Jeremia. Boven de katheder herinneren de drie figuren van Sint Denijs en van zijn gezellen aan de eerste aartsbisschop die het Evangelie heeft verkondigd op het eiland van de stad, maar dan wel ten koste van hun martelaarschap. Het vergulde kruis boven de Pieta verkondigt het christelijk geloof en de Verrijzenis van Christus na zijn dood en begrafenis aan.

Als  je hier klikt dan kun je het altaar helemaal rondom zien: http://paris.arounder.com/en/churches/notre-dame-de-paris/notre-dame-altar.html